Gebruikers zoals maakbedrijven en groothandels zijn binnen het SCSN-netwerk verbonden met elkaar zodat zij met alle andere aangesloten partijen data en informatie kunnen uitwisselen.

Overzicht van deelnemende bedrijven

Op dit moment zijn er enkele honderden maakbedrijven aangesloten in het SCSN-netwerk. Deelnemers varieren van grotere OEM'ers en first-tiers toeleveranciers, tot MKB second- en third-tier leveranciers, maar ook (staal)groothandels en zelfs staalfabrikanten.

Via het SCSN Adresboek zijn de aangesloten gebruikers van SCSN te vinden. Helaas is dit overzicht nog niet compleet en is het daarom aangeraden om ook de websites van de Service Providers raad te plegen. 

Up