Stichting SCSN

SCSN is onder andere ontstaan uit het innovatieproject Schakels in de Keten, dat deel uitmaakt van het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst en ondersteund wordt door de provincie Noord-Brabant. Om de ontwikkelingen die tijdens dit project gemaakt zijn te borgen op lange termijn is een onafhankelijk beheersorganisatie opgezet: de Stichting Smart Connected Supplier Network.  

Het doel van de SCSN standaard 

 • SCSN is een open datacommunicatiestandaard die het mogelijk maakt om om geautomatiseerd en foutloos informatie te delen in de supply chains (ketens van bedrijven in de maakindustrie), zonder grote investeringen in maatwerk ICT;
 • Hierdoor worden ketens van bedrijven in de maakindustrie efficiënter en effectiever, met als doel om de gehele maakindustrie in de EU concurrerender te maken. 

Het doel van de Stichting 

 • Het professioneel en duurzaam beheren, onderhouden en verbeteren van de SCSN standaard;
 • Het waarborgen dat de belangen van alle SCSN leden zorgvuldig worden afgewogen;
 • Het continu waarborgen van de kwaliteit van de SCSN standaard en het gebruik ervan;
 • Het coördineren van het beheer van de technische infrastructuur, waaronder het adresboek;
 • Het verzorgen van algemene communicatie over en promotie van SCSN, waaronder het verzorgen van een eerste aanspreekpunt;
 • Het onderhouden van contacten met relevante andere standaarden en organisaties;
 • Het zijn van een duurzame financieel zelfstandige organisatie die wordt gefinancierd door contributies van leden.  

Uitgangspunten van de SCSN standaard

 • SCSN focust op ketens in de maakindustrie met low-volume, high complexity en high mix;
 • SCSN is er voor de gehele maakindustrie keten;
 • SCSN is een open standaard die door iedereen kan worden ingezien en worden gebruikt;
 • SCSN gaat uit van het principe 'een keer aansluiten, met alle aangesloten bedrijven communiceren';
 • SCSN is gebaseerd op het four-corner model, waarbij ieder maakbedrijf aansluit op een service provider en de service providers onderling de communicatie faciliteren;
 • SCSN biedt een open datacommunicatiestandaard, geen marktplaatsfunctionaliteit. 

Uitgangspunten voor Service Providers 

 • Service providers hebben een afleverplicht voor alle ontvangen berichten;
 • Service providers staat het vrij om een eigen business model te hanteren voor het aansluiten van maakbedrijven en het verwerken van berichten;
 • Service providers dienen conform de technische infrastructuur van SCSN te communiceren, waardoor zij berichten kunnen uitwisselen met alle aangesloten maakbedrijven van alle service providers.

Uitgangspunten voor Maakbedrijven 

 • Maakbedrijven zijn vrij om een service provider te kiezen die het beste bij ze past. 

Versie 1.2 (20190612), Status: Accepted door Stuurgroep. 

Up