“Together we help businesses grow by providing industry expertise and purpose-built solutions that make doing business easier”

Ridder Data Systems, Bemet International, Inventive, Proteus Systems en Trimergo hebben zich gecommitteerd om klanten die gebruik (gaan) maken van hun ERP-software aan te sluiten op het platform Trivest Connect. De visie en samenwerking van deze softwareontwikkelaars zorgt voor de juiste schaalgrootte dat doorontwikkeling van het platform waarborgt. Aangesloten bedrijven ervaren direct de meerwaarde hiervan.

Versterking van ketenintegratie door digitalisering van de maakindustrie levert maakbedrijven en hun leveranciers efficiëntere processen en een betere samenwerking op. Het verlagen van kosten, het terugdringen van risico’s op fouten en het versnellen van het orderproces – van eerste aanvraag tot en met levering en financiële afhandeling – ontstaat door de functionaliteit die het platform biedt om informatie uit te wisselen én daarmee onderscheidt Trivest Connect zich.

Informatie die Trivest Connect onder meer standaard kan uitwisselen:

  • Orders en orderbevestigingen
  • Digitale Pakbon voor goederenontvangst
  • Artikelprijzen en levertijden
  • Batch- en serienummers
  • Automatische alerts bij afwijkingen
  • Facturen
  • Documenten

Contact

Trivest Connect
Amersfoortseweg 15c
7313 AB Apeldoorn
+31 (0)55 577 73 71

Up