1.

Bepaal je Use-case

De eerste stap die je als ICT dienstverlener zet is het bepalen van je eigen use-case, zodat de vraag beantwoord kan worden of het zinvol is een SCSN Service Provider te worden. Deze website biedt de informatie om een goed beeld te krijgen van de eigenschappen en voordelen van SCSN. In de testimonial filmpjes vertellen andere service providers waarom zij de keuze voor SCSN hebben gemaakt, en geven de maakbedrijven je meer informatie over de voordelen ervan.
Belangrijke vragen die beantwoord dienen te worden zijn; welke van mijn klanten hebben baat bij SCSN, hoe zien hun supply chains eruit, en welke data wordt in deze ketens gedeeld? Vorm op basis hiervan een beeld van de mogelijke kosten en baten van SCSN.

Hoewel SCSN een open standaard is en alle informatie openbaar beschikbaar is, wordt van SCSN Service Providers gevraagd zich strikt aan de regels te houden en zich te conformeren aan de opgestelde uitgangspunten. Alleen zo kan SCSN de belofte waarmaken dat maakbedrijven één keer aansluiten en met alle aangesloten bedrijven data kunnen uitwisselen. En alleen zo kan SCSN daadwerkelijk een standaard zijn met voldoende kritische massa.
Dit betekent ook dat Service Providers wordt gevraagd om een contributie te leveren aan de stichting SCSN en zo een bijdrage te leveren aan de beheerkosten.

Zodra de beslissing genomen is om formeel deel te nemen als Service Provider aan de SCSN community, dan volgt de technische integratie in het SCSN Netwerk. Hierna volgt een certificatie van de implementatie en kan de Service Provider opgenomen worden in de lijst met Certified Service Providers. De stichting SCSN zal je hierbij ondersteunen.

Zodra de verbinding met je het SCSN netwerk is opgezet adviseren we om eerst een pilot op te zetten met één van je klanten. Zo kan gecheckt worden of alles correct werkt, en kunnen interne processen worden ingeregeld op SCSN. Hierna volgt de fase van opschalen; hoe meer bedrijven gebruik maken van SCSN, hoe efficienter het systeem werkt en hoe groter de voordelen zijn voor het individuele bedrijf. Dit zal een commerciele inspanning vragen van de Service Provider.
Als bedrijf maak je deel uit van de SCSN community. Tijdens regelmatige bijeenkomsten kan ervaring worden uitgewisseld met andere maakbedrijven, en wordt besproken hoe SCSN verder verbeterd en ontwikkeld kan worden. Ook worden Service Providers uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen die als doel hebben SCSN verder te ontwikkelen.

Up