SCSN behind the scenes: Kloeckner Metals ODS Nederland

16 augustus 2022
SCSN behind the scenes: Kloeckner Metals ODS Nederland

SCSN biedt alle verschillende soorten partijen in de maakindustrie een netwerk en een standaard via welke zij digitaal met elkaar kunnen communiceren. Dit levert onder andere efficiëntie, transparantie, nauwkeurigheid én kostenbesparing op voor zowel het MKB als grotere spelers uit de toeleverketen. In deze ‘behind the scenes’ blogseries ondervroegen wij alle SCSN service providers en enkele andere grote partijen uit het netwerk wat deze voordelen hen opleveren.

Ralf van Duuren is e-commerce manager bij ODS Kloekner en daarmee verantwoordelijk voor digitale sales en marketing. Hij is volop bezig met het aansluiten van grote klanten op het SCSN netwerk. Hieronder legt hij uit waarom hij grote voorstander is van SCSN.

Wanneer is ODS betrokken geraakt bij SCSN?

‘Wij zijn begin 2019 in gesprek geraakt met de SCSN stichting. Daarvoor waren we ook al betrokken en leverden we ook al input. In 2020 hebben we een contract getekend met ECI Gatewise, onze serviceprovider. Dat was het moment dat we echt de techniek gingen inregelen.’

Wat deed ODS aan digitalisering vóór het SCSN-initiatief?

‘We zijn al vanaf de jaren 80 bezig met digitalisering en onze eerste EDI-aansluiting was in 1994. Ook hebben we sinds de jaren 90 een webshop. We zijn altijd al wel een voortrekker geweest op dit vlak, mede doordat we redelijk wat zaken doen met bouwmarkten en doe-het-zelf zaken en die zijn al heel lang bezig met digitalisering.’

 Waarom is SCSN een toevoeging op jullie digitaliseringsprogramma?  

‘SCSN biedt ons standaardisering van verbindingen. Eerder maakten wij veel een-op-een EDI-aansluitingen maar dat bleek elke keer lastig. Elke klant werkt weer met een eigen systeem en eigen eisen en het kostte soms jaren om een EDI-aansluiting te realiseren. Daarnaast is een 1-op-1 aansluiting kostbaar voor beide partijen. En we hebben meerdere keren meegemaakt dat we al enige tijd bezig waren om een aansluitingen te maken en dan gaat een klant ineens over op een ander systeem, of er komt een systeemupdate. Dan verzetten we hartstikke veel werk maar vervolgens zijn we nog helemaal nergens. Zo zijn we met één klant al 2,5 jaar bezig om een EDI-aansluiting te regelen omdat er geen standaardisering is tussen EDI-koppelingen. Dat is vervelend.’

 ‘Bij het SCSN is duidelijk wat de berichten zijn, wat de systemen zijn die op het netwerk aangesloten zijn en welke service providers kunnen helpen. Wij hebben bij ODS inmiddels meerdere klanten aangesloten via het SCSN en het was gewoon een kwestie van bij elkaar zitten en data uitwisselen en met 1-2 maanden is die klant gewoon ‘live’. Dit is voor ons de kracht van het netwerk.’

Wat doet SCSN voor jullie klanten?  

Eén netwerk  - ‘Voor klanten is het fijn dat ze hun data maar één keer goed hoeven te zetten en één keer met een service provider een interface op hoeven te zetten naar het netwerk. Daarmee kan hij digitaal communiceren met de héle keten. Dat trekt veel van onze klanten over de streep. Voorheen twijfelden klanten of ze er wel verstandig aan deden om een interface met ODS op te zetten omdat ze bij voorbeeld ook zaken doen met MCB en met Thyssenkrupp etc. maar dit wordt opgelost door het SCSN. Het is allemaal één netwerk.’

 ‘En wat ook handig is, is dat wij er ook van profiteren wanneer MCB zich inzet om klanten enthousiast te maken. Dan hoeven wij alleen maar die data-uitwisseling te doen waarna die klant ook meteen met ons is aangesloten. Andersom geldt dat ook: Wanneer wij een klant helpen aan te sluiten hebben andere partijen daar ook gemak van, want de koppeling is immers al gemaakt!’

Kostenbesparend

‘In die zin is het ook een goedkopere manier van digitaal ondernemen, want je doet één investering en je weet zeker dat je er iets uit haalt. Je loop niet meer het risico dat het voor niets was na een systeemupdate of dat het niet werkt met andere partijen.’

Gebruiksgemak

‘SCSN maakt het voor bedrijven die niet zo handig zijn met IT, heel gemakkelijk om toch de digitale aansluiting te maken met alle grote Nederlandse leveranciers. Deze zitten allemaal op dit netwerk. Alle grote ERP-pakketten zijn aangesloten en dat maakt het gewoon veel makkelijker om digitaal berichten uit te wisselen. Dit is dus het ultieme gebruiksgemak. Veel bedrijven hebben niet echt IT’ers in dienst maar dit hoeft geen belemmering meer te zijn; vrijwel alle ERP leveranciers kunnen het werk van een aansluiting volledig uit handen nemen, daarnaast kunnen veel van de grotere leveranciers in de keten u ondersteunen met de benodigde stamdata voor de artikelkoppeling. En voor ons geldt overigens hetzelfde. Wij hebben ook niet een heel team IT’ers die klanten een voor een aan kunnen sluiten, maar toch kunnen wij met SCSN heel snel klanten helpen aan te sluiten.’

Wanneer een klant aangeeft enkel zaken te doen met ODS en niet zozeer met andere partijen uit de keten, raad je SCSN dan nog steeds aan?

'Jazeker. Dan nog is SCSN voor ons hét systeem. Ik zeg ook altijd: ‘het SCSN is de toekomst van de maakindustrie.’ Die één-op-één koppelingen bestaan straks niet meer want die zijn veel te duur en te kostbaar en dat is niet schaalbaar. SCSN is een stuk makkelijker, een stuk goedkoper en heeft een schaalbaarheid en een standaardisering die ons, en alle andere leveranciers en bedrijven uit de keten, gaat helpen om met elkaar digitaal berichten uit te wisselen. Dus ik breng SCSN altijd ter sprake, ook als een klant een ERP-pakket heeft wat nog niet aangesloten is op het SCSN.’

Wat is het moment dat je SCSN ter sprake brengt bij een klant?

‘Een klant moet wel een bepaalde mate van volwassenheid hebben. Wanneer een klant het orderproces goed ingericht heeft, zoals een inkoopmodule, dan brengen we het eigenlijk altijd ter sprake. Wij zijn al een jaar bezig om al onze klanten waarvan we weten dat ze een ERP hebben, te bellen om ze te wijzen op SCSN. Wij hebben twee mensen in onze organisatie om dat op dagelijkse basis te doen en die klanten vervolgens te bezoeken. We merken ook dat klanten er een beetje in meegenomen moeten worden. Er heerst heel veel onwetendheid en men maakt het onnodig heel groot. Wanneer inkoopdata op orde is, de ERP een inkoopmodule heeft en een klant een redelijk standaard afname van producten heeft (wat minder specials, en veel voorraadartikelen), dan is een aansluiting vrij gemakkelijk.’

Waar lopen klanten tegenaan bij het maken van een SCSN-koppeling?

‘We merken dat IT voor klanten soms een beetje lastig is en dit houdt bedrijven wel eens tegen om stappen in de richting van digitalisering te maken. Vaak doet de hoofd inkoop er ook IT naast namens het bedrijf en zij hebben niet altijd de tijd om een artikelbestand goed op te maken. Maar zoals hierboven genoemd lost het SCSN dit op voor bedrijven.’

Controle blijft 

‘Angst voor digitalisering in het algemeen speelt ook wel eens een rol. Klanten vragen zich af hoe het precies werkt en achten dat de kans groot dat orders niet goed binnenkomen bij ons. Dit is echter onterecht. Ik leg altijd uit dat wij die ingelegde order helemaal nalopen. Het is niet zo dat we die volledig geautomatiseerd bevestigen, wij doen er altijd nog een controle op. Alleen als wij de koppeling tussen de artikelen niet goed doen, dan kan het voorkomen dat we een artikel niet goed uitleveren, maar dat is juist de voorbereiding die we met elkaar goed moeten verzorgen. Die uitleg is goed om te geven.’

Persoonlijke aandacht

‘Men is ook wel eens bang dat digitalisering betekent dat wij de telefoon niet meer opnemen en dat echt álles digitaal wordt, maar dit is zeker niet het geval. Sterker nog, wij telefoneren tegenwoordig juist vaker met klanten want hier hebben we nu meer tijd voor omdat die orders geautomatiseerd doorlopen. En dat is precies de reden dat wij het inkooporderproces digitaliseren. Het geeft ons de mogelijkheid en tijd om klanten beter te adviseren over materialen.’

 Hoe besteden jullie die extra tijd die wordt vrijgemaakt door digitalisering?

‘Die besteden wij aan klantrelatiemanagement. Wij zijn zonder SCSN teveel tijd kwijt aan orderverwerking. Die tijd willen we steken in het helpen van onze klanten. Klanten ervaren dit ook als erg positief. Ze vinden het heel prettig om te merken dat er meer tijd en ruimte is voor samenwerking.’

‘Wij maken ook bepaalde afspraken met klanten. Zo vinden sommige van onze klanten het prettig om naast een digitale melding ook nog even een belletje te krijgen wanneer iets bijvoorbeeld niet op voorraad is en dus later geleverd zal worden.’

 Wat is dataveiligheid? Waarom is dit belangrijk?  

‘Over data is veel te doen. SCSN is gecertificeerd dus de data is veilig. SCSN serviceproviders kunnen niet bij de concurrentiegevoelige data. Wij zijn niet bang dat dat in de verkeerde handen terecht komt. Die angst hebben we niet.’

 ‘Dataveiligheid is heel belangrijk en ik vind het ook terecht dat daarover vragen gesteld worden door klanten en andere partijen. In gesprekken met klanten benoem ik ook altijd dat SCSN gecertificeerd is. Ook al is dataveiligheid meer het ding van serviceproviders, wij zijn toch ambassadeur en verkoper van SCSN.’

Aan welke nieuwe innovaties werken jullie momenteel?  

‘Wij zijn bezig met het digitale prijsbericht. MCB en anderen hebben dit al wel. Hier is heel veel behoefte aan onder klanten. Zij geven aan dat het veel tijd gaat schelen wanneer ze periodiek prijsberichten kunnen downloaden. Voor ons wordt het ook echt een gamechanger omdat we nu best veel facturen moeten maken en dat kost veel tijd. Digitale prijsberichten zal veel tijd, controles en dus kosten wegnemen. Dit willen we op zeer korte termijn opleveren.’

 ‘Daarnaast zijn we bezig met het embedded PDF. Wanneer een klant een PDF als bijlage wil meesturen, dan kan hij dat met zijn XML bericht meesturen. Dit staat ook nog voor dit jaar op de planning.’

van-duren.jpg

Ralf van Duuren, e-commerce manager bij Kloeckner Metals ODS Nederland

 

Terug
Up