SCSN behind the scenes: Supplydrive

20 september 2022
SCSN behind the scenes: Supplydrive

SCSN biedt alle verschillende soorten partijen in de maakindustrie een netwerk en een standaard via welke zij digitaal met elkaar kunnen communiceren. Dit levert onder andere efficiëntie, transparantie, nauwkeurigheid én kostenbesparing op voor zowel het MKB als grotere spelers uit de toeleverketen. In deze ‘behind the scenes’ blogseries ondervroegen wij alle SCSN service providers en enkele andere grote partijen uit het netwerk wat deze voordelen hen opleveren.

Sjoerd Kempe werkt bij Supplydrive, één van de SCSN serviceproviders, als integratieconsultant en is daarmee zowel functioneel als technisch verantwoordelijk voor alle koppelingen die Supplydrive maakt. De laatste maanden maakt hij voornamelijk SCSN-koppelingen. In deze blog legt hij uit hoe dit zit en hoe Supplydrive dit aanpakt.

Hoe is supplydrive betrokken geraakt bij SCSN?
‘Erik Bakker, oprichter van Supplydrive, was vanuit het MKG betrokken bij het SCSN. Hij zag een kans in de markt en heeft Supplydrive opgericht nadat hij in aanraking kwam met het SCSN. Ik ben zelf 2,5 jaar geleden betrokken geraakt en dit heb ik toen verder uitgerold bij Supplydrive.’

Wat deed Supplydrive voordat SCSN werd geïntroduceerd?
‘Het SCSN is een middel om een doel te bereiken. En voordat het zo breed gedragen werd als nu, probeerde Supplydrive wel al hetzelfde doel te bereiken, namelijk ketenintegratie oftewel klanten en leveranciers met elkaar verbinden. Daar hadden we eerder nog andere tools voor maar het doel was wel hetzelfde.’

Wat is de toegevoegde waarde van het SCSN?
‘De tijdsinvestering die klanten en wijzelf voorheen moesten doen om een integratie te realiseren, was vele malen groter. Aan een tijdsinvestering zit ook altijd een financiële financiering vast en dat is nadelig. Wij zetten in op SCSN omdat er via deze weg heel veel tijd kan worden bespaard. Dat zit zo: het SCSN is heel generiek,  iedereen gedraagt zich volgens dezelfde regels en werkt op technisch niveau op dezelfde manier. De tijd om twee ‘nieuwe’ bedrijven aan elkaar te verbinden wordt veel lager. Voor ons maar ook voor onze klanten.’

Wat doet SCSN voor jullie klanten?
‘Daarmee kunnen wij onze klanten een eenvoudige manier bieden om met veel meer van hun leveranciers en hun klanten data te kunnen gaan uitwisselen. Een eenmalige inspanning kan meerdere malen terug verdiend worden. Dit is dus veel goedkoper uiteindelijk.’

‘Het netwerk biedt onze klanten op dit moment vooral flexibiliteit, een mate van zekerheid en versnelling van processen. Wij zien bovendien bij heel veel klanten die hieraan beginnen dat ze op het gebied van digitalisering heel snel doorpakken bij een volgende leverancier, want dát zijn de acties zijn waar de tijdsinvestering veel lager wordt. Als klanten beginnen, doorzetten en tempo maken, dan gaat een SCSN-koppeling zich in tijd terugverdienen. Klanten hebben één keer alles goed gezet en kunnen het daarna uitrollen door de hele keten bij al hun leveranciers en al hun klanten. Het bestellen via één koppeling en alle data terugkrijgen en verwerken dat gaat zoveel sneller dan handmatig.’

‘Wij horen momenteel ook terug van veel klanten dat ze het doen om hun concurrentiepositie te verbeteren. Ze willen laten zien dat ze vooruitstrevend zijn en dat ze het besluit durven te nemen om het gewoon te doen, ook al is het wel even een investering. Ik hoor vaak terug: ‘ik moet daar gewoon bij horen.’

In welke zin biedt het SCSN dan precies zekerheid?
‘Doordat klanten zelf niet meer hoeven na te denken over de randvoorwaarden van een integratie. Die zijn namelijk eigenlijk allemaal al afgestemd tussen de serviceproviders. Wij hebben al afgesproken hoe wij gegevens uitwisselen en in wat voor berichtformaat.’

‘Voorheen zag je dat wanneer men met leverancier A een koppeling wilde, men leverancier A belde om te ontdekken wat er allemaal geregeld moest worden. En dat bij alle partijen opnieuw. Het SCSN neemt al die drempels weg. Er is er nog maar één over en dat is aansluiten bij het netwerk. Voor de rest is alles geregeld en kun je digitaal communiceren met alle leden.’

Is de basis die is gelegd voor het SCSN stevig genoeg?
‘Ik denk dat er in de huidige berichten zeker nog uitbreiding mogelijk is die minimaal nodig is om andere markten aan te kunnen boren. Nu is het netwerk voornamelijk gericht op het uitwisselen van grondstoffen. Daar doen MCB en ODS hun voordeel mee. Er zitten in totaal tien grote grondstofleveranciers op het netwerk en daar zijn de berichten nu heel erg op gericht. Ik denk dat je in de orderberichten nog wel wat toevoegingen kan doen die in de andere berichten terug moeten komen.’

‘Aan de andere kant denk ik ook wel dat het de toekomst is om daarnaast ook nog  productdata zoals bijvoorbeeld kwaliteitsberichten uit te kunnen wisselen. Daarin moet je nu niet stilstaan vind ik.’

‘In de Nederlandse keten is nog maar 1/10 van de bedrijven aangesloten. Je hebt nog een enorme potentie. Er zijn 150 partijen op het SCSN adresboek aangesloten en dat betekent dat je er nog een paar duizend niet hebt. We hebben met z’n allen dus nog genoeg te doen om de hele keten aan te sluiten. Dit is een sneeuwbaleffect; meer bedrijven laten het netwerk groeien, daardoor wordt het een aantrekkelijker netwerk voor weer meer bedrijven etc.’

Wat is het moment dat je SCSN aanhaalt bij klanten?
‘In ieder eerste gesprek dat we hebben met klanten. Het SCSN komt voor in het antwoord op de vraag: Wie is Supplydrive? Op het moment dat wij een aanvraag krijgen om een klant of een leverancier te koppelen, dan laten wij zien dat zij er met een SCSN-koppeling meer uithalen dan met een losse koppeling. We laten dan meteen het adresboek zien. Het is zelfs zo dat we tegenwoordig geen losse koppelingen met MCB meer maken. Enkel SCSN-koppelingen. Wij zijn eigenlijk compleet gestopt met het aanbieden van het alternatief. We voeren alleen nog maar SCSN.’

Door welke fases gaan bedrijven wanneer ze een SCSN-koppeling maken?
‘Als eerste krijg je de oriëntatiefase. Bedrijven gaan orienteren wat ze precies willen digitaliseren in hun bedrijf en waar ze dat kunnen kopen of maken. Daarna starten ze met het op orde krijgen van hun stamdata en gaan ze budget regelen. Sinds we alleen SCSN voeren hebben we onze bedragen naar beneden gegooid. Wij willen dat iedereen die we tegenkomen aan kan sluiten. Het moet financieel haalbaar zijn voor ieder bedrijf. Concreet betekent dit dat als een klant het inkoopproces wil digitaliseren met 4 berichten (En dan heb je de order, de orderbevestiging, de factuur en de prijsafspraak) eenmalig ongeveer 1000 euro kwijt is aan aansluitkosten. Daarna kost het nog 50 euro per maand.

Hoe besteed jij vrijgekomen tijd doordat je alleen SCSN voert?
‘Aan het verbeteren van onze SCSN-koppelingen. Een voorbeeld hiervan is dat wij momenteel nog geen PDF meesturen in een order terwijl die optie is er wel is dus daar zijn we nu mee bezig. Er zijn zo nog meer dingen waar we nog eens kritisch naar aan het kijken zijn. Berichten die we uitsturen voldoen allemaal aan de voorwaarden, maar er zijn nog optionele voorwaarden en enkelen daarvan zijn voor sommige klanten echt van toegevoegde waarde. We zijn daarnaast met interne verbeteringen bezig. Met het maken van een klantenportaal bijvoorbeeld.‘

Wat is dataveiligheid en waarom is dit belangrijk?
‘Dataveiligheid is tweeledig. Je moet in eerste instantie kijken naar welke securitylevels er zijn en in twee instantie naar aan welke wetten en eisen van dataopslag je moet voldoen. Een voorbeeld hiervan is de AVG-wet. Met betrekking tot het SCSN is het natuurlijk belangrijk dat het bericht beveiligd en veilig door het netwerk heen gaat. De service provider en de eindgebruiker maken hier afspraken over. Binnen het netwerk komt niemand bij het bericht. De serviceprovider zorgt enkel voor de techniek van het bericht. De twee eindgebruikers zijn de enige die toegang hebben tot de inhoud ervan. Je zou kunnen zeggen dat de serviceprovider de postbode is; wij krijgen een brief in onze handen gedrukt en die moeten we naar iemand anders brengen.’

Aan welke innovatie werkt Supplydrive momenteel?
‘Wij zijn met een nieuw klantportaal bezig. En we gaan Pdf’s los versturen voor bepaalde klanten. In de afgelopen maanden zijn we ook bij klanten intern aan het automatiseren. Dit houdt in dat we bij klanten binnen in de fabriek data koppelen. In die fabrieken worden allerlei machines en softwarepakketten door elkaar gebruikt. Die hebben allemaal iets met data en wij zorgen dat die met elkaar kunnen communiceren. Het maakt ons namelijk niet uit of dit nu binnen de muren van één bedrijf gebeurt of tussen meerdere bedrijven. Het principe blijft hetzelfde.’

Sjoerd.jpg

Sjoerd Kempe, integratieconsultant bij Supplydrive 

 

Terug
Up