SCSN behind the scenes: Technische Unie

20 juni 2023
SCSN behind the scenes: Technische Unie

SCSN biedt alle verschillende soorten partijen in de maakindustrie een netwerk en een standaard via welke zij digitaal met elkaar kunnen communiceren. Dit levert onder andere efficiëntie, transparantie, nauwkeurigheid én kostenbesparing op voor zowel het MKB als grotere spelers uit de toeleverketen. In deze ‘behind the scenes’ blogseries ondervroegen wij alle SCSN service providers en enkele andere grote partijen uit het netwerk wat deze voordelen hen opleveren.

Ton Smeele is Product Owner op de afdeling E-commerce van Technische Unie. Hij is verantwoordelijk voor de system-to-system koppelingen met klanten. Wouter Gerritsen is Accountmanager Industrie bij Technische Unie en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor een groep industrie accounts. Hij is daarbij niet alleen bezig met het productassortiment van Technische Unie onder de aandacht te brengen, maar wil vooral meedenken met zijn klanten over welke extra ondersteuning Technische Unie kan bieden. SCSN is daar een prachtig voorbeeld van! In dit stuk lichten Ton en Wouter toe waarom zij groot voorstander zijn van SCSN.

Wanneer is Technische Unie betrokken geraakt bij SCSN?
“Zo’n vier jaar geleden hebben wij al eens gekeken naar SCSN, maar het concept was toen nog in een start-up fase,” vertelt Ton. Collega Wouter vult aan: “Toen we in 2021 concreet de vraag kregen van een machinebouwer of wij een koppeling met SCSN konden maken, zagen we dat het initiatief al breder gedragen werd in de markt en zijn we ons verder gaan verdiepen in de mogelijkheden. We hebben toen gekozen om bij een bestaande Service Provider (ECI Gatewise) aan te sluiten, om op die manier sneller operationeel te zijn.”

Wat deed Technische Unie aan digitalisering vóór het SCSN-initiatief?
Wouter: “70% van onze handel verloopt al digitaal. Voor een groot deel gaat dat via onze webshop, maar in veel gevallen ook via EDI-koppelingen. We zijn dus al erg digitaal ingesteld.”

“Van oudsher zijn wij gericht op de installatiebranche en ik moet zeggen dat digitalisering daar al wel veel meer gemeengoed is. Voor de industrie hadden we nog geen uniforme standaard. De percentages aankopen van industrie accounts die digitaal verlopen, liggen daardoor ook nog een stuk lager.

Omdat we zo veel mogelijk weg willen blijven van klant-specifieke koppelingen, hebben wij voor de industrie gewacht op een oplossing die breed gedragen werd door de markt. Met een op standaarden gebaseerde oplossing creëer je namelijk snelheid en reductie van fouten in de hele keten. Het is niet alleen voor ons als leverancier prettig, maar juist ook voor onze klant én voor zijn klanten.”

Waarom is SCSN een toevoeging op jullie digitaliseringsprogramma?
Wouter vertelt: “Omdat er bij onze industrie-klanten heel vaak nog old-school wordt ingekocht via mailtjes met PDF-jes, is hier ontzettend veel winst te behalen. Er wordt nog veel handmatig gewerkt. Dat is foutgevoelig en ontzettend tijdrovend. Voor beide kanten is dat niet wenselijk. Wij moeten als leverancier altijd een interpretatie maken van hetgeen een klant aanvraagt. En de klant moet op zijn beurt onze order weer controleren. Ergens in dat proces kunnen menselijke fouten ontstaan en het moment waarop je als maakbedrijf achter zo’n fout komt, is soms pas bij de levering! Daarmee verlies je cruciale tijd! SCSN is dus een zeer gewenste aanvulling op onze digitaliseringsoplossingen omdat we onze klanten daarmee kunnen helpen succesvoller te zijn in wat zij doen.”

Wat doet SCSN voor jullie klanten?
“Iedereen begrijpt dat digitaal alles veel sneller schakelt,” aldus Ton. “Er is bijvoorbeeld geen verwarring over de producten; menslelijke interpretaties zijn niet meer nodig. En doordat alles automatisch verloopt, heb je als maakbedrijf al binnen enkele minuten een reactie van ons als leverancier. Later in je proces heb je als klant vervolgens geen onverwachte tegenslagen meer vanwege foute leveringen en verkeerde interpretaties. Daar ga je in onze ogen de échte efficiency bereiken als maakbedrijf!”

En wat levert SCSN op voor jullie?
Ton: “Ook daar gaat het in eerste instantie om tijdwinst. De ‘kaboutertjes’ – zoals ik ze gekscherend noem – die orders moeten overtikken, zijn niet meer nodig. Je moet je voorstellen dat veel bedrijven vaak zo rond 16 uur nog even een bestelling bij ons plaatsen. Orders komen nooit evenredig over de dag verdeeld bij ons binnen. We hebben als leverancier dus altijd te maken met piekmomenten, waarop er veel orders verwerkt moeten worden. Hoe hoger de werkdruk, hoe groter de kans op fouten. Door het routinematige werk te automatiseren, kunnen onze mensen hun kennis inzetten om klanten te helpen. Tijdwinst levert dus de mogelijkheid op om waarde toe te voegen. En daarmee kunnen wij weer het verschil maken.”

Hoe pakken jullie SCSN-implementatie aan?
Wouter: “In elke regio hebben wij eigen System-to-System specialisten die wij inschakelen voor een implementatie. Ik ben zelf geen IT-er maar wat ik van mijn collega’s begrijp, is dat wanneer een gebruiker al aangesloten is op SCSN, dat het een kwestie is van een ‘poortje open zetten’ en vanaf dat moment worden de orders digitaal ingeschoten.

Ton: “Dat is juist zo mooi. SCSN is eigenlijk bijna geen IT meer; het is gewoon business. Vinkje aan, GLN aan en gaan!” Mits de software van de klant het ondersteunt en dat is gelukkig steeds vaker het geval.

“Uiteraard is goede data belangrijk,” benadrukt Ton. “Belangrijk om te weten is bijvoorbeeld: praat je over dezelfde eenheden? We hebben in het begin wel eens meegemaakt dat een klant gewend was om 150 schroeven bij ons te bestellen. Bij ons zit dat product echter in doosje van 200. In het verleden, toen de klant dit nog handmatig bestelde, begrepen onze collega’s uiteraard dat dit bedrijf aan één doosje voldoende had. Bij zijn eerste digitale bestelling kreeg hij ineens 150 doosjes van 200 stuks geleverd! Dat zijn beginnersfouten,” lacht Ton. “We proberen nu in een drieluik – klant, wij als leverancier en de ERP partij – samen te werken om te zorgen dat alle onderdelen uit onze catalogus juist in de software staan. Over wat voor inkoopeenheden hebben we het? Wat zijn de minimale besteleenheden? En welke condities hebben we afgesproken? Door met die driehoek aan partijen gezamenlijk op te trekken, zorg je dat zo’n implementatie succesvol verloopt.”

Wat heeft de toekomst voor jullie in petto wat betreft digitalisering / SCSN?
Wouter: “Wij zijn op dit moment met veel bedrijven in gesprek over SCSN. De fase van bewustwording is nu aangebroken en ik verwacht een sneeuwbaleffect zodra al deze partijen overgaan tot implementatie.”

Ton: “Natuurlijk kost het aansluiten op SCSN geld. Daarvoor moeten bedrijven vaak met hun ERP leverancier in gesprek. Belangrijk is echter wel om te realiseren, dat je die investering nooit doet om de samenwerking met één partij te optimaliseren. De kracht is juist dat je deze toepassing generiek kunt inzetten. Die investering ga je dus dubbel en dwars terugverdienen op het moment dat je met meerdere partijen via SCSN gaat communiceren en op meerdere punten in het inkoopproces de voordelen gaat benutten. Vergelijk het met zonnepanelen: iedereen snapt: het kost even geld, maar je verdient het na een aantal jaar terug.”

Wouter: “Het verschil tussen zonnepanelen en SCSN is echter dat je terugverdientijd vele malen korter is. Ik denk dat je eerder praat over een half jaar tot een jaar!”

Tot slot
Wouter sluit af: “Technische Unie staat bekend als groothandel voor installateurs, maar we zijn ook een grote speler in de industriële wereld en de wereld van OEM’ers. We zijn daar steeds meer marktaandeel aan het winnen. Sterker nog: het is de snels groeiende sector binnen de technische unie. We merken dat SCSN voor de industrie ontzettend nuttig is. De bekendheid mag nog wel wat groeien. Daar moeten we met elkaar aan werken. We moeten zorgen dat bedrijven het gevoel krijgen ‘beginnen jullie nu ook al over SCSN?’. Zodra we dat punt bereiken, weet ik zeker dat de koudwatervrees die sommige bedrijven nu nog hebben als sneeuw voor de zon verdwijnt. De techniek werkt, testen doe je niet om te checken óf het werkt maar om te zien dát het werkt, en je bent binnen een mum van tijd live. Wat ons betreft dus: SCSN, dat moet je gewoon doen!”

Ton-Smeele-TU.jpg        Foto-Wouter-Gerritsen.jpg

Ton Smeele                     Wouter Gerritsen

 

Terug
Up