SCSN standaard brengt grotere verbondenheid en veerkracht in supply chains

1 oktober 2020
SCSN standaard brengt grotere verbondenheid en veerkracht in supply chains
SCSN standaard brengt grotere verbondenheid en veerkracht in supply chains en helpt de voordelen van digitalisering eerder te realiseren

 

 

 

 

 

 

 

Digitale samenwerking in de supply chain is een van de doelen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Verschillende supply chain partners zoals productiebedrijven en toeleveranciers werken echter nog niet of beperkt digitaal samen aangezien ieder zijn of haar eigen ICT systemen gebruikt. De ICT systemen van verschillende supply chain partners zijn vaak niet of zeer beperkt met elkaar verbonden. Dit is niet optimaal, aangezien partijen in de supply chain gemakkelijk met alle andere relevante spelers data uit moeten kunnen wisselen zonder steeds opnieuw nieuwe en afwijkende verbindingen op te zetten.

Om deze uitdaging op te lossen ontwikkelden de partners van het fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN) een standaard voor het delen van data op basis van semantische technologie, waardoor optimale interoperabiliteit tussen de supply chain partners voor de meest prominente informatiestromen wordt gegarandeerd.  

De SCSN standaard bouwt voort op de Universal Business Language (UBL) en International Data Spaces (IDS) standaard. Dit is een Europese standaard voor het delen van data, die het mogelijk maakt controle te houden over je eigen data en is ontwikkeld door de partners van de International Data Spaces Association. SCSN en IDS maken het mogelijk om partners in de supply chain slechts één keer aan te sluiten en ze daarmee toegang tot de hele keten te geven (zie onderstaande Figuur 1). Dit maakt het implementeren en schalen van de digitale samenwerking in de supply chain eenvoudiger, waardoor productiebedrijven administratieve lasten kunnen verminderen en fouten kunnen voorkomen. Het maakt ook de reactiesnelheid en wendbaarheid van de hele supply chain beter en risicobeheer mogelijk, dat vervolgens de time-to-market voor productiebedrijven en leveranciers verkort. Dit is een andere benadering dan de bilaterale EDI-verbindingen of de centrale (cloud) platforms.  

De toegevoegde waarde van de SCSN standaard is in TNO onderzoek aangetoond op basis van een simulatie van de groei van de supply chain netwerken rondom de serviceproviders. Hierin wordt de situatie waarin  de SCSN standaard voor interoperabiliteit geïntroduceerd is vergeleken met de situatie zonder. In deze simulatie wordt uitgegaan van een totale 'markt' van 1200 productiebedrijven over een periode van 5 jaar, met 3 verschillende serviceproviders die deze productiebedrijven verbinden met het SCSN netwerk. 
  scsn_SP.png
 
De belangrijkste conclusie uit de simulatie is dat de SCSN standaard de voordelen van de digitalisering van de verbinding tussen productiebedrijven en toeleveranciers veel sneller zal realiseren en toegang biedt tot een breder netwerk. 


De waarde van een gedigitaliseerde verbinding tussen twee partijen zelf is gebaseerd op de besparingen die worden gerealiseerd door de automatisering van handmatige informatieverwerking, evenals het vermijden van administratieve handelingen en informatie aanpassingen in geval van correcties of wijzigingen. Dit komt neer op meer dan 6k Euro aan besparingen voor elk jaar dat een bedrijf is aangesloten op het netwerk. De totale waarde van het sneller realiseren van de gedigitaliseerde verbindingen, die mogelijk gemaakt wordt door de SCSN standaard bedraagt 21 miljoen Euro over een periode van 5 jaar zo blijkt uit onze simulatie. 


De introductie van de SCSN standaard resulteert over een periode van vijf jaar in 86% meer verbindingsjaren (aantal jaren dat er een aansluiting is) dan de conventionele aanpak. Dit impliceert een sterk verbonden netwerk. Dit betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld voor één order het aantal betrokken partijen in de supply chain hoger kan zijn, d.w.z. het sneller produceren van kleinere batches, met dezelfde totale hoeveelheden. 

Het SCSN-netwerk bedient bovendien 30% meer typische supply chains in 5 jaar. Dit is belangrijk, want alleen als substantiële delen van een supply chain worden gedigitaliseerd, kunnen bedrijven min of meer geautomatiseerd samenwerken met verbonden systemen. 

De besparingen die in dit document worden vermeld zijn aan de lage kant omdat sommige verwachte potentiële voordelen niet zijn gekwantificeerd in deze simulatie. Voorbeelden hiervan zijn minder voorraad, snellere levering, verhoogde productiecapaciteit omdat de productie veel sneller kan worden gecoördineerd met behulp van deze verbindingen. SCSN zou deze voordelen sneller kunnen realiseren en tot ‘SCSN-compatibele oplossingen’ kunnen komen voor een grotere groep bedrijven als gevolg van de netwerkgroei. 

Ook op netwerkniveau verwachten we voordelen die hier niet zijn gekwantificeerd; we verwachten dat netwerkgroei sneller kan plaatsvinden door standaardisatie en aantrekkingskracht van het netwerk, gebaseerd op de voordelen voor individuele deelnemers. 
De gerapporteerde voordelen van een gedigitaliseerde verbinding zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, die is gebaseerd op bescheiden aannames die zijn gevalideerd met experts.  

Het gehele rapport kan worden ingezien via de TNO website.

Terug
Up