Terugblik Kopgroep Resilience

21 oktober 2021
Terugblik Kopgroep Resilience

TNO en Brainport Industries willen samen met de ‘Resilience Kopgroep’ werken aan de realisatie van veerkrachtige (i.e. resillient), flexibele, en robuuste vormen van ketensamenwerking. Dit omvat het bestendigen tegen disruptieve effecten en het creëren van weerbaarheid in productieketens. Dit betreft zowel productieketens van maakbedrijven als logistieke ketens, en in het bijzonder het SCSN netwerk. Voor SCSN geldt dat de kopgroep zich inzet om het netwerk niet alleen te gebruiken voor de bestaande operationele doelstellingen maar ook voor doelstellingen van strategische aard, in dit geval vanuit het onderwerp ‘resilience’.


Op maandag 20 september kwam de kopgroep bestaande uit providers en maakbedrijven online bij elkaar voor het ophalen van probleem-scenario’s en het delen van ervaringen van maakindustrie-bedrijven.


De eerstvolgende sessie, 'Data delen cruciaal voor leveringsinformatie', staat in het teken van een van deze probleem-scenario's: onzekerheden rondom toelevering. Welke informatie is nodig om meer zekerheid te krijgen omtrent toelevering. Wie heeft deze informatie nodig op welk moment, wie verstrekt die informatie, en onder welke condities is dit mogelijk?


Deze sessie zal op 24 november plaatsvinden op de Brainport Industries Campus. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Jolanda Leenhouts.

Terug
Up