Veel interesse voor open call Market 4.0

1 april 2020
Veel interesse voor open call Market 4.0

In het Europese MARKET 4.0 project wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor de samenwerking tussen producenten en leveranciers. Deze omgeving is gebaseerd op het Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende Internationale Data Spaces (IDS) standaard voor datadeling. In het project worden de standaarden uitgebouwd met geavanceerde functionaliteiten zoals simulaties, VR/AR, digital twinning en supply chain visibility. Hiermee wordt een marktplaats ingericht voor drie focusgebieden: metaalbewerking, plastic- en composieten en high-tech equipment waarbij in Nederland met name wordt gefocust op de high-tech toeleveranciersketen. Het doel is dat maakbedrijven hiermee sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken en meer transparantie in de supply chain kunnen realiseren.
Vanuit dit project is binnenkort subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven om aan te sluiten in het project. Op 4 maart 2020 kwamen zo’n 40 geïnteresseerden naar de Brainport Industries Campus om geïnformeerd te worden door Brainport Industries en TNO over de voorwaardes voor het indienen van een projectvoorstel....

Terug
Up