Hoe het werkt

SCSN is een open initiatief dat zo veel mogelijk gebruikt maakt en aansluit bij bestaan industriestandaarden. SCSN bestaat uit twee oplossingen: een berichtenstandaard waarin is afgesproken welke informatie in wat voor formaat wordt gedeeld, en een technische infrastructuur waarin is afgesproken hoe de informatie op een veilige en gecontroleerde manier kan worden gedeeld met alle SCSN-partners. 

Berichtenstandaard

De berichtenstandaard is gebaseerd op de Universal Business Languague van OASIS (UBL), een internationaal breed geaccepteerde domaintaal, tevens bekend als standaard ISO/IEC 19845:2015. UBL is een uiterst uitgebreide en complexe taal en is daarom niet direct toepasbaar binnen een domein. Binnen SCSN zijn afgespraken gemaakt hoe UBL kan worden toegepast binnen de maakindustrie. Daarnaast sluit SCSN naadloos aan op de eInvoicing afspraken van de Europese Commise.
De SCSN berichten zijn openbaar in te zien via de Semantic Treehouse beheersomgeving. Verder is er een openbare proceshandleiding op GitBook beschikbaar.

Technische infrastructuur

De technische infrastructuur is opgezet conform het four-corner model. Om het four-corner model goed te begrijpen is het belangrijk om eerst de voorgangers (two- en three-corner model) toe te lichten. 

Traditionele EDI verbindingen worden veelal conform het two-corner model ingericht. Dat wil zeggen dat er een maatwerkverbinding wordt ingericht tussen twee partijen die digitaal zaken met elkaar willen doen. Voor elke nieuwe partij die wordt aangesloten moet een nieuwe verbinding worden opgezet, die vaak uniek is en dus afwijkt van de vorige verbindgen. Elke nieuwe verbinding kost weer eenzelfde investering om op te zetten en te beheren. Dit model is erg kostbaar en niet schaalbaar.

Een verbetering van dit model is cloudplatform of broker model wat conform het three-corner model is ingericht. Hierbij is er een intermediaire IT partij (i.e. service provider) waar alle maakbedrijven naar kunnen verbinden. Nadat een maakbedrijf verbonden is met deze service provider, zorgt deze dat een verbinding kan worden opgezet met alle aangesloten partijen. In dit model is maar één connectie nodig, waardoor er significant minder onderhoud en kosten worden gemaakt.
Echter, dit model werkt enkel in een scenario waar er maar één service provider op de markt is. De praktijk is echter anders en er zijn tegenwoordig tientallen service providers. De maakbedrijven moeten dus alsnog meerdere verbindingen opzetten (en dus ook meerdere malen kosten afdragen).

Zelfs in een scenario waar er maar één service provider is heeft dit model zijn beperkingen. In deze scenario krijgt de service provider namelijk inzichten in bedrijfsgevoelige data zoals order transacties van een gehele branche, wat een groot bedrijfsrisico kan zijn. Verder is een gehele branche afhankelijk van één IT partij en ontstaat er een monopolie op gegevensuitwisseling. Deze problematiek is reeds duidelijk zichtbaar geweest in de B2C sector (bijvoorbeeld: taxi’s, grote web(retailers), en maaltijdbezorging) en heeft grote gevolgen gehad voor de branche. De les hieruit is dat data soevereiniteit (i.e. de mogelijk om controle te houden over je eigen data) essentieel is.

SCSN is ingericht conform het four-corner model, zie ook onderstaande afbeelding. Het SCSN netwerk is een netwerk van netwerken, waarbij alle services providers/brokers met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kan elk maakbedrijf communiceren met alle andere maakbedrijven binnen het SCSN netwerk, ongeacht bij welke service providers de maakbedrijven zijn aangesloten. Dit wordt mogelijk gemaakt door strikte technische en commerciële afspraken tussen de service providers, welke worden beheerd door de onafhankelijke Stichting SCSN.
Dit netwerk is vergelijkbaar met de telecom sector. Iedereen is vrij om een telecom provider (i.e. service provider in dit voorbeeld) te kiezen die het beste bij hij/zij past. Klanten van telecom providers kunnen bellen met alle andere aangesloten personen (i.e. maakbedrijven in dit voorbeeld), ongeacht bij welke telecom provider zij zijn aangesloten of welke type mobiel zij hebben (i.e. IT-systeem in dit voorbeeld).

SCSN in 15 minuten
International Data Spaces

De techniek onder het four-corner model binnen SCSN is International Data Spaces, (IDS) tevens bekend als de internationale DIN-SPEC 27070 “Requirements and reference architecture of a security gateway for the exchange of industry data and services” standaard. IDS maakt het mogelijk om op een veilige manier data te delen, zonder controle over de data te verliezen. Aangezien data een steeds belangrijke asset wordt van bedrijven, is het essentieel om data op een gecontroleerde manier te delen.
SCSN heeft een eigen data space opgezet inclusief een eigen governance, wat comptibel is met de andere op IDS-gebasseerde initiatieven. Hierdoor sluit SCSN naadloos aan op veel tientallen andere initiatieven.

Up