Financiering van de stichting SCSN

De stichting SCSN wordt gefinancierd door enerzijds een vaste bijdrage van aangesloten service providers en anderzijds een bijdrage per aangesloten bedrijf. Deze laatste bijdrage wordt door de service providers aan de stichting SCSN betaald, aangesloten bedrijven hebben dus zelf geen directe verplichtingen aan de stichting SCSN.
Daarnaast kan de stichting SCSN bepaalde dienstverlening verlenen tegen een kostendekkende vergoeding, zolang deze dienstverlening niet tot de primaire taken van de stichting behoort.
Het is niet uitgesloten dat de stichting voor het uitvoeren van bepaalde taken of activiteiten subsidie zal aanvragen.

>terug

Up