Samenvatting Huisregelement

Behalve de juridisch vastgelegde rechten en plichten van het bestuur en de raad van toezicht is er een huishoudelijk regelement waarin doelen en werkwijzen van de stichting SCSN verder gedetailleerd zijn en waarin rechten en plichten van aangesloten bedrijven en service providers verder beschreven worden. De belangrijkste punten hierin zijn.

Het doel van de SCSN standaard

 • SCSN is een open datacommunicatiestandaard die het mogelijk maakt om geautomatiseerd en foutloos informatie te delen in de supply chains (ketens van bedrijven in de maakindustrie), zonder grote investeringen in maatwerk ICT;
 • Hierdoor worden ketens van bedrijven in de maakindustrie efficiënter en effectiever, met als doel om de gehele maakindustrie in de EU concurrerender te maken.

Het doel van Stichting Smart Connected Supplier Network

 • Het professioneel en duurzaam beheren, onderhouden en verbeteren van de SCSN standaard;
 • Het waarborgen dat de belangen van alle SCSN leden zorgvuldig worden afgewogen;
 • Het continu waarborgen van de kwaliteit van de SCSN standaard en het gebruik ervan;
 • Het coördineren van het beheer van de technische infrastructuur, waaronder het adresboek;
 • Het verzorgen van algemene communicatie over en promotie van SCSN, waaronder het verzorgen van een eerste aanspreekpunt;

Uitgangspunten voor Service Providers

 • Service providers hebben een afleverplicht voor alle ontvangen berichten;
 • Service providers staat het vrij om een eigen business model te hanteren en tarieven voor het aansluiten van maakbedrijven en het verwerken van berichten;
 • Service providers dienen conform de binnen SCSN afgesproken technische eisen te communiceren, waardoor zij berichten kunnen uitwisselen met alle aangesloten maakbedrijven van alle service providers. Bijvoorbeeld:
  • Ondersteuning van (nieuwe) SCSN berichten/berichtversies. Service providers hoeven niet alle berichttypes te ondersteunen, maar wel minimaal de laatste berichtversie van alle ondersteunde berichten die gereleased worden conform het door de Raad van Toezicht opgestelde jaarplan.
  • Ondersteuning van de technische infrastructuur.
 • Service providers kunnen vrijwillig deelnemen aan werkgroepen, SCSN bijeenkomsten, en zich verkiesbaar stellen voor Raad van Toezicht.

Uitgangspunten voor Maakbedrijven

 • Maakbedrijven zijn vrij om een service provider te kiezen die het beste bij ze past en via deze service provider aan te sluiten op het SCSN netwerk.
 • Maakbedrijven kunnen vrijwillig deelnemen aan werkgroepen, SCSN bijeenkomsten, en zich verkiesbaar stellen voor Raad van Toezicht.

Het volledige huishoudelijk reglement is hier te vinden.

>terug

Up