Working Groups

Working groups worden op project basis gevormd om bijvoorbeeld uitbreidingen of verbeteringen door te voeren. Working groups zijn het voornaamste medium waar aangesloten bedrijven kunnen meewerken aan ontwikkelingen en de toekomst van de stichting SCSN kunnen vormgeven. 

In het huishoudelijk regelement zijn doelen en werkwijzen van de working groups verder toegelicht. De belangrijkste punten hierin zijn:

  • Een werkgroep heeft een duidelijk omschreven onderwerp en doel;
  • Een werkgroep heeft als doel om een of meerdere wijzigingsvoorstellen te formuleren, die ter beoordeling worden aangeboden aan het bestuur;
  • Bijeenkomsten van de werkgroepen worden tijdig aangekondigd bij alle relevante personen;
  • Alle betrokken maakbedrijven, service providers, en brancheorganisties kunnen deelnemen aan een werkgroep;
  • Een werkgroep wordt opgeheven wanneer de werkgroep zijn doel heeft behaald of bij besluit van het bestuur.

Op dit moment zijn de volgende working groups actief:

Order: materiaalbewerkingen en additionele services

Het orderbericht wordt uitgebreid met de mogelijkheid om additionele services op standaarditems aan te vragen, bijvoorbeeld: zagen van buizen, verzinken van metalen platen, en het aanvragen van materiaalcertificaten. In deze werkgroep worden de hoeveelheid ondersteunde services binnen SCSN uitgebreid.

Resillience

Corona heeft ons laten inzien dat digitalisering enorm van belang is voor de maakindustrie: Het wegvallen van personen en partners in de toeleverketens door quarantaines en lock-downs heeft aangetoond hoe kwetsbaar de samenwerkingen zijn en de noodzaak aangekaart om snel te kunnen reageren op wisselende vraag en aanbod. Zodoende is deze werkgroep ontstaan waarbij er wordt gekeken naar de weerbaarheid van Supply Chains.

Communicatie & Marketing

SCSN is een snelgroeiend initiatief, wat in een aantal jaren is uitgegroeid van een kleine groep bedrijven tot een groot ecosysteem van honderden partijen. Communicatie en marketing zijn essentieel om deze snelle groei te ondersteunen. Binnen deze werkgroep wordt onder andere gewerkt aan een communicatieplan, een verbetering van de website en het betrekken van sociale kanalen.

Deelnemen aan een working group

Alle aangesloten bedrijven en service providers kunnen voorstellen indienen voor toevoegingen of wijzigingen op de SCSN standaard.
Ingediende voorstellen worden beoordeeld en geprioriteerd door het bestuur. Voorgenomen working groups worden gepubliceerd via de interne newsletter, waarna geinteresseerde partijen zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan de working group. Na het besluit om een working group te starten wordt door het bestuur besloten over de uiteindelijke samenstelling van de working group en een werkgroepvoorzitter aangewezen. Verder communicatie richting geinteresseerden verloopt via de interne newsletter.
Na opheffing van een working group zijn de resultaten daarvan normaal gesproken onderdeel geworden van de SCSN standaard en op de gebruikelijke plaats terug te vinden (ie gitbook / semantic treehouse). Een korte beschrijving van de working group en welke resultaten aan de standaard zijn toegevoegd kan op de website gepubliceerd worden. 

>terug

Up