Vraag en antwoord

Met SCSN kunt u op verschillende fronten besparen. Het voornaamste voordeel van SCSN is dat uw IT systemen direct gekoppeld zijn met de systemen van uw toeleverancier én klanten. Allereerst zal de administratieve last significant afnemen doordat u niet meer inkoop/verkoop-orders handmatig hoeft over te nemen in uw systeem. In plaats van het handmatig overnemen van gegevens voor alle orders kunt u zich focussen op het managen van de uitzonderingen. Daarnaast beschikt u sneller over alle gegevens die u nodig heeft. Enkele voorbeelden van deze gegevens zijn: order track&trace, accurate artikelcatalogussen, en het real-time opvragen van prijs- en levertijd informatie bij uw leveranciers waardoor u producten just-in-time kunt laten leveren en dus lagere voorraden nodig heeft. 

De besparingen van SCSN zijn natuurlijk sterk afhankelijk van uw type organisatie. Hoe meer u samenwerkt met toeleveranciers en klanten, hoe meer data uitwisseling noodzakelijk is en dus hoe groter de besparingen zijn. Gebruikers van SCSN schatten dat het efficiënt inrichten van ketensamenwerkingen wel tot 20 procent meer productiviteit kan zorgen bij een gemiddeld maakbedrijf!

Maakbedrijven kunnen aansluiten op SCSN via een Service Provider. De Service Provider zorgt dat uw IT systemen op de juiste manier zijn aangesloten op het SCSN netwerk en verwerken uw berichten. Als maakbedrijf bent u vrij om een service provider te kiezen die het beste bij u past. De verschillende service providers in ons netwerk hebben elk een eigen propositie. Een aantal service providers hebben hun tarieven gepubliceerd op eigen websites. De service providers dragen elk een deel van deze kosten af aan de Stichting SCSN (de onafhankelijke beheersorganisatie van SCSN). U kunt deze vergelijken en zelf beslissen welke het beste bij uw organisatie past!

Elk bedrijf is vrij om zich als service provider aan te melden mits zij zich committeren aan de uitgangspunten van de Stichting SCSN. De uitgangspunten zijn gekoppeld aan een jaarlijkse financiële bijdrage aan Stichting SCSN voor o.a. het beheren en doorontwikkelen van de SCSN standaard. De bijdrage wordt berekend per aangesloten partij. Een startende of kleine service provider zijn de instapkosten dus laag, en deze groeien mee met de aantal aangesloten klanten. De precieze berekening van de jaarlijkse bijdrage kan worden gevonden in het Huishoudelijk Regelement.

Op dit moment zijn er enkele honderden maakbedrijven aangesloten in het SCSN-netwerk. Deelnemers varieren van grotere OEM'ers en first-tiers toeleveranciers, tot MKB second- en third-tier leveranciers, maar ook (staal)groothandels en zelfs staalfabrikanten.

Via het SCSN Adresboek zijn de aangesloten gebruikers van SCSN te vinden. Helaas is dit overzicht nog niet compleet en is het daarom aangeraden om ook de websites van de Service Providers raad te plegen.

Onboarding-bedrijven.jpg

Voor een uitgebreide toelichting ga je naar de onboarding pagina

Onboarding-SPs.jpg

Voor een uitgebreide toelichting ga je naar de onboarding pagina

Traditionele EDI verbindingen worden veelal conform het two-corner model ingericht. Dat wil zeggen dat er een maatwerkverbinding wordt ingericht tussen twee partijen die digitaal zaken met elkaar willen doen. Voor elke nieuwe partij die wordt aangesloten moet een nieuwe verbinding worden opgezet, die vaak uniek is en dus afwijkt van de vorige verbindgen. Elke nieuwe verbinding kost weer eenzelfde investering om op te zetten en te beheren. Dit model is erg kostbaar en niet schaalbaar. 

Een verbetering van dit model is cloudplatform of broker model wat conform het three-corner model is ingericht. Hierbij is er een intermediaire IT partij (i.e. service provider) waar alle maakbedrijven naar kunnen verbinden. Nadat een maakbedrijf verbonden is met deze service provider, zorgt deze dat een verbinding kan worden opgezet met alle aangesloten partijen. In dit model is maar één connectie nodig, waardoor er significant minder onderhoud en kosten worden gemaakt.

Echter, dit model werkt enkel in een scenario waar er maar één service provider op de markt is. De praktijk is echter anders en er zijn tegenwoordig tientallen service providers. De maakbedrijven moeten dus alsnog meerdere verbindingen opzetten (en dus ook meerdere malen kosten afdragen).

Zelfs in een scenario waar er maar één service provider is heeft dit model zijn beperkingen. In deze scenario krijgt de service provider namelijk inzichten in bedrijfsgevoelige data zoals order transacties van een gehele branche, wat een groot bedrijfsrisico kan zijn. Verder is een gehele branche afhankelijk van één IT partij en ontstaat er een monopolie op gegevensuitwisseling. Deze problematiek is reeds duidelijk zichtbaar geweest in de B2C sector (bijvoorbeeld: taxi’s, grote web(retailers), en maaltijdbezorging) en heeft grote gevolgen gehad voor de branche. De les hieruit is dat data soevereiniteit (i.e. de mogelijk om controle te houden over je eigen data) essentieel is.

SCSN is niet enkel een communicatiestandaard, het is namelijk ook een netwerk wat conform het four-corner model is ingericht, zie ook onderstaande afbeelding. Het SCSN netwerk is een netwerk van netwerken, waarbij alle services providers/brokers met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kan elk maakbedrijf communiceren met alle andere maakbedrijven binnen het SCSN netwerk, ongeacht bij welke service providers de maakbedrijven zijn aangesloten. Dit wordt mogelijk gemaakt door strikte technische en commerciële afspraken tussen de service providers, welke worden beheerd door de onafhankelijke Stichting SCSN.

Dit netwerk is vergelijkbaar met de telecom sector. Iedereen is vrij om een telecom provider  te kiezen die het beste bij hij/zij past. Klanten van telecom providers kunnen bellen met alle andere aangesloten personen, ongeacht bij welke telecom provider zij zijn aangesloten of welke type mobiel zij hebben.

Up